פרויקטים בארץ / תכנון

תו"פ הנדסה מובילה בתחום ההנדסה הרב תחומית ומבצעת פרויקטים בארץ ובחו"ל. החברה ביצעה מספר רב של פרויקטים במהלך למעלה מ-30 שנות קיומה במקצועיות, מיומנות ומסירות תוך עמידה בלוחות זמנים ובתקציב שנקבע.

תכנון מפורט רב דיסציפלינארי להרחבת מתקן פצ"ק
שם הלקוח: בית זיקוק חיפה
תכנון תהליכי, מערכות צנרת, בניית מודל תלת מימדי, תכנון מכני וציוד, הרצת קוים חמים, הנדסה אזרחית, הכנת גרמושקה לקבלת היתר בניה, הנדסת פרויקט, הכנת מכרז ליציאה לקבלני ביצוע וספר הפרויקט.
היקף הפרויקט: 50,000,000 ₪.
פזקר - איזור תעשייה אלון תבור
שם הלקוח: פז שמנים
תכנון רב-דיסציפלינארי של מתקן ומערכות ליצור משחות כולל תכנון תהליך, מכאני וצנרת, הנדסה אזרחית, חשמל, מכשור ובקרה והכנת חומר ליציאה למכרז קבלנים.
היקף הפרויקט: 10,000,000 ₪.
הקמת מט"ש באשדוד
שם הלקוח: פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
ניהול ופיקוח הקמת מתקן טיפול בשפכים לרבות תכנון חדר חשמל
דו קומתי, תכנון מערכות צנרת OFF-SITE של המתקן, גשרי צנרת ותעלות חשמל ראשיות. המתקן השתרע על שטח של כ-4000 מ"ר ובעל יכולת טיפול בכ-1200000 מ"ק שפכים בשנה.
היקף הפרויקט: 65,000,000 ₪
הקמת מפעל חדש ליצור רובוטים לניקוי בריכות (נתר"ה)
שם הלקוח: אקוובוט בע"מ
ניהול, תכנון ופיקוח על הקמה (נתר"ה) על הקמת מפעל חדש באיזור תעשיה אלון תבור שבעפולה עילית. טיפול בהיתרי בניה, תכנון עבודות פיתוח שטח, כבישים פנימים, עבודות בינוי: מבנה ייצור, משרדים, מחסנים, חדר אוכל ושירותים נוספים. תכנון מערכות חשמל מתח גבוה ונמוך, מזו"א, מערכות כיבוי אש, אוורור ופינוי עשן, אינסטלציה, מים וביוב, אוויר דחוס לרבות הכנת תקציב ולו"ז הפרויקט.
היקף הפרויקט: כ- 25,000,000 ₪.
תכנון, ניהול ופיקוח שדרוג תשתיות מים וביוב
שם הלקוח: תאגיד מי כרמל
תכנון, ניהול ופיקוח על ביצוע שדרוג תשתיות מים וביוב בבת גלים וברמת בגין שבחיפה. העבודות כוללות החלפת קוי מים וביוב בשכונות בת גלים ורמת בגין בחיפה כולל חיבורים למבנים קיימים, שיקום מדרכות וכבישים.
היקף הפרויקט: 10,000,000 ₪.
הנדסת פרויקט, תכנון מערכות צנרת והנדסה אזרחית להרחבת מפעל מזון
שם הלקוח: יוניליוור
תכנון, ניהול ופיקוח לשדרוג מיכלי אחסון שמן במתקן הרפיניציה (חוות המיכלים ישנה) במפעל בלובנד תלמה. הפרויקט כלל החלפה ותוספת של קווי הזנה, פיזור שמן ושינוי רצפה פנימית של המיכלים, ביצוע הרצה של שינויים במתקן תהליכים ומערך ואקום חדש.
היקף הפרויקט: 6,000,000 ₪.
תכנון מפורט של הקמת מסוף אספלט בבז"ן
שם הלקוח: בית זיקוק חיפה
תכנון תלת מימדי ומפורט של מסוף אספלט חדש, לרבות הנדסת פרויקט.
  • הכנת תזרימי תהליך ומכני
  • הכנת מערכי מתקן וציוד
  • הכנת גרמושקה ומערכות כיבוי אש
  • תכנון עבודות הנדסה אזרחית
  • תכנון מערכות צנרת לרבות הרצת אנליזות טרמיות לקווי צנרת חמים.
היקף הפרויקט: כ- 16,000,000 ₪.
מערכת מים וקיטור לתחנת PRMS לתחנת כח חדשה באשדוד
שם הלקוח: אפקון
  • תכנון תלת מימדי של מערכות מים וקיטור והרצות אנליזות טרמיות לקווי צנרת חמים.
  • הכנת מאזני חום וחומר, מפרטי ציוד, תזרימי תהליך.
היקף הפרויקט: כ- 2,000,000 ₪.
התקנת מכונות קירזול
שם הלקוח: נילית בע"מ
תכנון מפורט של עבודות הנדסה אזרחית, מסועים, תעלות מזו"א וארובות לפליטת עשן מפוחים, אויר דחוס, קונסטרוקציה ותזרימים להתקנת 2 מכונות קירזול במחלקת אריזה וקירזול במפעל.
היקף הפרויקט: כ- 3,000,000 ₪.
מערכת אספקת גז טבעי למפעל "פניציה"
שם הלקוח: קבוצת "אפקון"
תכנון מפורט (תלת-מימדי) של מערכת אספקת גז טבעי כולל ענפים בקוטר "8 ושסתומי ניתוק בכניסה למערכת הראשית למפעל "פניציה", לרבות תכנון מערכת בקרת אש, מערכות הפחתת לחץ ומערכות שליטה.
היקף הפרויקט: כ- 5,000,000 ₪.
הקמת תחנת מעבר לפסולת יבשה
שם הלקוח: עיריית טירת הכרמל
תכנון הקמת תחנת מעבר לקליטה ומיון פסולת יבשה וגזם בעיריית טירת הכרמל. הפרויקט כולל הקמת תשתיות לקליטת הפסולת ומיכון הנדסי למיון ואחסון הפסולת.
היקף הפרויקט: כ- 4,000,000 ₪.
קווי גז טבעי "תחנת כח דוראד" באשקלון
שם הלקוח: לסיכו בע"מ
תכנון מפורט תלת מימדי של קווי גז טבעי בתחנת כח חדשה באשקלון. לרבות: תכנון תמיכות צנרת ואנליזות מאמצים, ניקוזים, קווי שחרור לחץ ממערכות דוודים, קווי שירות למבערי עזר. עבודה מול חברת WOODGROUP (ארה"ב) המתמחה בהקמת תחנות כח, טורבינות גז ומערכות גז טבעי.
היקף הפרויקט: 1,500,000 ₪.
הרחבת מפעל פלסטיק
שם הלקוח: נילית
תכנון רב דיסציפלינרי להקמת מייבש רציף ליבוש ניילון. המערכת כללה הקמת רציפי פריקת מיכליות ושינוע הזנת הפולימר למייבש, הצבת CHILLER וכן הקמת מערך ערבוב, כולל מיכלים, גשרי צנרת והולכה פנאומטית. העבודות כללו תכנון: תהליך, הנדסה אזרחית, מערכות צנרת וציוד, חשמל ובקרה.
היקף הפרויקט: 4,000,000 ₪.
חוות מיכלים
שם הלקוח: בז"ן
תכנון מפורט של קווי צנרת לסוגים שונים של סולר מהפצחן המימני החדש אל מיכלי הסולר בחוות המיכלים בבז"ן.
היקף הפרויקט: 6,000,000 ₪
הקמת מפעל (נתר"ה)
שם הלקוח: אלפנט
ניהול, תכנון ופיקוח להקמת מפעל ליצור רהיטים בפארק תעשיה שחק. המפעל משתרע על שטח של כ-10 דונם. העבודות כללו תכנון הנדסה אזרחית כבישים ודרכי גישה, מערכות צנרת וציוד הכנת גרמושקה והיתר בנייה, הכנת נספח סביבתי, תכנון מערכות חשמל, תכנון מערכות סניטריה, מיזוג אוויר, כיבוי אש, עבודות תשתיות ומערכות מים ועוד.
היקף הפרויקט: כ-11,000,000 ₪
מיגון נוסעים בתחנות רכבת
שם הלקוח: רכבת ישראל
תכנון, ניהול ופיקוח פרויקט התקנת דלתות הדף ב- 10 תחנות רכבת במסגרת מיגון מעברים תת- קרקעיים הקיימים בתחנות.
היקף הפרויקט: כ- 4,000,000 ₪
מערכת צנרת גז טבעי מפעלי
שם הלקוח: נגב קרמיקה
תכנון מפורט של מערכת צנרת גז טבעי למפעל נגב קרמיקה הכולל:
• תוואי צנרת תת קרקעית ועל קרקעית
• ביצוע אנליזת מאמצים לקווים וגשרי צנרת
• תכנון תלת מימדי
היקף הפרויקט: 250,000 ₪
שיקום וחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה
שם הלקוח: מקורות
תכנון נתיבי מילוט במרכז המבקרים באתר אשכול
תכנון חיזוק ושריון מבנה הכלרה בפני רעידות אדמה
תכנון שיקום וחיזוק שוחות ברקת
היקף הפרויקט: 1,500,000 ₪
תכנון מפורט מערכות כיבוי אש
שם הלקוח: בית זיקוק חיפה
תכנון ובניית מודל תלת מימדי ותכנון מפורט של מערכות צנרת, תמיכות צנרת והנדסה אזרחית - מערכות כיבוי אש לשערים 6 ו-7 במתחם בז"ן .
היקף הפרויקט: 3,000,000 ₪.
תכנון מתקני הכלרה וקוי מים
שם הלקוח: מקורות
תכנון מפורט של מערכת הכלרה נוזלית בקידוח בנחושה, מאגר דמון ובאתר מט"ש חיפה לרבות תכנון מיכלים, משאבות, מכשור ובקרה, חשמל, מבנים, הנדסה אזרחית, מערכות צנרת ואישור היתרים מול הרשויות. תכנון מפורט להנחת קו צנרת מי השקייה באורך 3 ק"מ ובקוטר "16 לשטחי תענך הצפוני.
היקף הפרויקטים: 5,000,000 ₪.
תכנון מבנים ומערכות צנרת וציוד למתקני מייבש עמילן ומאייד שרייה
שם הלקוח: גלעם בע"מ
תכנון הנדסה אזרחית של מבנים לרבות חדר שנאים למייבש עמילן ומאייד שרייה, כולל בסיסים למערכות ציוד, תמיכות וגשרי צנרת ותכנון מערכות צנרת.
היקף הפרויקט: 18,000,000 ₪.
ניהול ופיקוח שיקום ושדרוג שכונות מגורים וכבישים בעיר עכו
שם הלקוח: עיריית עכו
1. תכנון לשיקום שכונות בעכו הכולל אדריכלות, בינוי, חשמל, תקשורת, מים, ביוב וכו' לרבות הכנת מפרטים טכניים, כתבי כמויות והוצאת תיקים למכרז לקבלני ביצוע.
2. ניהול ופיקוח שיקום ושדרוג שכונות המגורים לעיל לרבות כבישים ודרכי הגישה בעיר עכו.
היקף הפרויקט: 15,000,000 ₪.
קליטת והולכת גז טבעי בבז"ן
שם הלקוח: בית זיקוק חיפה
תכנון תלת מימדי של מערכות צנרת לקליטה והולכת גז טבעי למפעל גדיב תעשיות פטרוכימיה לרבות תכנון תזרימי תהליך, מכני ואיזומטריות צנרת.
היקף הפרויקט: 16,000,000 ₪.
מתקן במבורי להכנת תערובות גומי
שם הלקוח: תגל אס.פי. תעשיות
מבנה קונסטרוקציית פלדה בן 4 קומות להכנת תערובות גומי, כולל יסודות, ציוד וצנרת, מסועים, ובצמוד אליו מגדל קירור. הפרויקט כלל תכנון מערכים ותכנון מפורט של קונסטרוקציית פלדה ובטון, מערכות צנרת, הכנת מכרזים לקבלנים, ניהול ופיקוח צמוד. העבודה בוצעה בשיטת נתר"ה (ניהול, תכנון, רכש והקמה).
היקף הפרויקט: 10,000,000 ₪.
הקמת מפעל "ניסטק" (נתר"ה)
שם הלקוח: "ניסטק"
ניהול, תכנון ופיקוח על הקמה (נתר"ה) - מפעל להרכבות אלקטרוניות, המשתרע על שטח של כ- 14 דונם ומבנה בשטח של כ- 8,500 מ"ר בפארק תעשיה "קורן". העבודות כוללות תכנון הנדסה אזרחית, כבישים ודרכי גישה, מערכות צנרת וציוד, הכנת גרמושקה והיתר בנייה, הכנת נספח סביבתי, תכנון מערכות חשמל ומערכות סניטריה, מיזוג אוויר, כיבוי אש, עבודות תשתיות, מערכות מים ועוד.
היקף הפרויקט: כ- 23,000,000 ₪.
מתקן התפלת מים בחדרה
שם הלקוח: איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ
תכנון מודל מערכות צנרת משובץ בציוד ובתהליך, PIPING LAYOUT ותכנון איזומטריות צנרת ב-BENTLEY (תוכנה תלת מימדית).
תפוקת המתקן: 120 מיליון מ"ק בשנה.
הקמת מפעל טיירק
הקמת מפעל למחזור צמיגים בפארק תעשיות שחק. הפרויקט בוצע בשיטת נתר"ה - ניהול, תכנון, רכש ופיקוח על הקמה. המפעל משתרע על שטח של כ- 14 דונם, מתוכם כ-3 דונם המיועדים למבנה הייצור ומשרדיו. תכנון הנדסה אזרחית, מערכות צנרת וכיבוי אש, מערכי ציוד, חשמל, מיזוג אוויר ועוד.
היקף הפרויקט: 60,000,000 ₪
תכנון ת.רכבת חדשה "עד הלום" באשדוד
שם הלקוח: רכבת ישראל
התכנון כלל: הנדסה אזרחית, קונסטרוקציה, פיתוח שטח וחניות, מערכות חשמל ותקשורת, מיזוג אוויר, מערכות צנרת מים וביוב, היתרי בניה וכו', מבנה על שטח של כ – 1000 מ"ר.
היקף הפרויקט: כ- 12,000,000 ₪
הרחבת מפעל אליאנס
שם הלקוח: אליאנס - חדרה
הרחבת המפעל כללה התקנת מתקן קלנדר חדש ומערכות מסועים ומתקני תעשייה, לרבות תכנון הנדסה אזרחית מבנה של כ- 3000 מ"ר אולם ייצור כולל חדר שנאים, תכנון מערכות חשמל ובקרה, מערכת צנרת ומסועים, אוורור, מערכי ציוד, בטיחות, הכנת מסמכי רכש.
העבודה בוצעה בשיטת נתר"ה (ניהול, תכנון, רכש והקמה).
היקף הפרויקט: כ- 15,000,000 ₪.
בניין "צ'ק סנטר", צ'ק פוסט, ת.ד. 25162 חיפה 3125101
טל: 04-8215020, פקס: 04-8215279

כל הזכויות שמורות ל: ב.א.ב. – תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ © 2009
עיצוב ובניית אתרים WEB3D עיצוב ובניית אתרים